Sunday, 27 November 2011

Artistic competence: Draw your interactive Stickman

Ninot interactiu
A tots ens agrada fer ninots i més quan hi podem jugar i moure'ls. Quan acabis de dibuixar, només cal apretar el DONE. Cal seguir molt bé les normes. Follow the rules exactly and tick DONE. Wait and See what will happen.

Thanks for following

Networking

I support Free Learning

I support free learning